لوازم تحریر فیو استور

ما یه چند روزی داریم میریم انبارگردانی،
خیلی زود برمی‌گردیم 🙂

در نبود ما مواظب خودتون باشین، درو رو غریبه‌ها باز نکنین، شلوغ نکنین، با هم مهربون باشین، شام و ناهار درست بخورین، حواستون باشه گازو باز نذارین، ترجیحا شبا هیچ‌جا نرین ولی اگر مجبور شدین برین یکی از چراغا رو روشن بذارین، دیگه نسپرم دیگهههه، بچه‌های خوبی باشین تا برگردیم! ماچ ماچ ماچ!