آدرس : تهران ، عبدل‌آباد، خیابان زنهاری

شماره تماس : 02155824274

شماره تماس : ۰۹۳۷۷۹۰۲۰۲۴